Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu

Dr. Klinik Psikolog Olcay GÜNER

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapan Güner (1986), ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Psikoloji Bölümü -Yüksek Lisans Derecesi ile ‘Klinik Psikolog’ ünvanı almıştır (1988). Daha sonra Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Doktora çalışmasını tamamlamıştır (2013). Kariyerinin ilk yıllarından itibaren klinik çalışmalar yapan Güner, 1990 yılından beri DBE’de 21 yıl ‘Klinik Psikolog’ ve yönetici olarak görev almıştır.2011 yılından itibaren ise kendi kurduğu Arkabahçe Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog ve yönetici olarak çalışmakta ve danışanlarına, psikoloji alanında çalışanlara, ailelere ve eğitimcilere yönelik danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca Arkabahçe’nin Datça’daki faaliyetlerini de yürütmekte ve İstanbul’un yanısıra, Arkabahçe-Datça’da da danışan görmektedir. Sertifikalı EMDR Danışmanı olan Güner, süpervizyonlarını ağırlıklı olarak EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi alanlarında vermektedir.

Ayrıca 2007-2011 eğitim öğretim dönemleri arasında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış olup ve 3. Ve 4. sınıf öğrencilerine “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Temel İlke ve Teknikler” ve “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları” derslerini vermiştir. Güner’in ilk kez 2006 da yayınlanmış olan ‘Hani Okulu Sevecektim!’ (Efil Yayınevi) adlı kitabı okulda yaşanan dikkat, okuma, yazma, matematik, sosyal beceri eksikliği problemlerine ve bunlarla baş etme yollarına değinmekte ve öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketliliğe farklı bir bakış açısı getirmektedir. 2010 da yayınlanmış “Çözüm Bende Saklı” (Efil Yayınevi) adlı kitabı ise, çözüm odaklı terapi tekniğinin kullanımı hakkındaki temel bilgileri içermektedir. 2019 yılında Yakın Kitabevi tarafından yayınlanan “Sanat Terapisi” adlı kitabında da sanat terapisi hakkında genel bilgilendirmelerin yanında, sanat terapisi uygulayıcıları için farklı sorun gruplarına yönelik çalışma örnekleri ve uygulamalar yer almaktadır. Ayrıca, 2013 yılında, “Psikolojik Yardım Alıyorum”, “Çocuklardan Boşanılmaz!”, “Babam Bana Güvenmiyor!”, “Sana Bir Daha Sır Vermeyeceğim!” (Efil Yayınevi) adlı terapötik çocuk öyküleri de yayınlanmıştır. Dört terapötik çocuk öyküsü, bir sanat terapisi kitabı da yayına hazırlık aşamasındadır. Ayrıca Klinik Psikolog Olcay Güner tarafından geliştirilen “PERGEL-I Programı” psikologlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma 10-12 seanslık bireysel entegratif psikoterapi teknikleri ile (EMDR, KDT, Sanat Terapisi) uygulanmaktadır. Öğrencinin olumlu/olumsuz otomatik düşüncelerle başetmesini sağladıktan sonra kontrol altına alınmış kaygı ile kişiye özgü maksimum performansa ulaşmaya yönelik bir çalışmadır. Güner psikoterapi çalışmalarında, ağırlıklı olarak, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öyküsel Terapi, Jungian Terapi, Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Tekniklerini kullanmaktadır. Güner, EMDR ve Sanat Psikoterapileri Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği ve SPD’de başkan yardımcılığı yapmış olup, Travma Komisyonu, Dans ve hareket çalışma komisyonu gibi birimlerde aktif olarak görev almış ve eğitimler vermiştir. Halen SPD’de de Eğitim Kriterlerini Belirleme Komisyonu üyesi ve dernek denetçisidir.