Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu

Uzm. Psikolog Derya ALTINAY

İlkokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Derya ALTINAY, lisans eğitimini A.İ.B.Ü. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik A.B.D.’da, yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Doktora Programına devam etmiştir. 

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve aile terapisi yapmaktadır. Çocuk ve ergen çalışmalarında Kognitif Davranışcı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Theraplay, Kum Terapisi ve EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing/Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.  Yetişkin çalışmalarında, Kognitif Davranışcı Terapi, Psikodinamik Terapiler ve EMDR Terapisi kullanmaktadır. 

Çocuk-Ergen ve yetişkinlerle uygulama yetkinliğine sahip olduğu testler şöyledir:  WISC-4 (Weschler Intelligence Scale For Children), WISC-R, CAS( Cognitive Assesment System), Projektif Değerlendirmeler, Dikkat-Algı- Bellek Testleri, Marschak Etkileşim Değerlendirmesi, Stanford-Binet Zeka Testi, MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), Nöropsikolojik Değerlendirme, WAIS Weschler Adult Intelligence Scale).

Derya Altınay’ın uzmanlara yönelik çalıştay programları şöyledir; “DEHB Olan Çocukların Psikoterapisi”, “Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozukluklarının Eklektik Terapisi”, “Çocuk Terapi Sürecinde Aile Destek Programı”, “Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmalarının Terapisi”, “Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR Terapisi”, “Borderline Kişilik Bozukluğunun Terapisinde Hazırlık Çalışmaları”, “Çocukların Objektif ve Projektif Yöntemler ile Değerlendirilmesi”.

Derya Altınay’ın sürdürdüğü-sürdürmekte olduğu sosyal sorumluluk çalışmaları şöyledir, 4400 Çocuk ve Aile ile gelişim değerlendirme saha çalışmaları, cezaevinde ki anne çocuk bağlanmasının arttırılmasına yönelik çalışmalar, şehit ve gazi ailelerine yönelik gönüllü seanslar, sosyal hizmet sisteminde büyümüş yetişkin ve sosyal hizmet sisteminde bulunan çocuklara yönelik gönüllü seanslar.

       Çocuk ve Ergen EMDR Terapistleri ve onların aracılığıyla dünyada ki çocuk-ergen, ebeveyn-bakım verenlere, destek sağlamak amacı ile kurulmuş, 16 Ülke ve bu ülkelerin temsilcilerinden oluşan “Global Child EMDR Alliance (Küresel Çocuk EMDR İttifakı)’nın”  üyelerinden biridir. “Global Child EMDR Alliance Türkiye Grubu’nu” oluşturmuştur. 

Derya Altınay, Agathe Attachment Treatment Institute (Phoenix, USA) ‘de EMDR-Sand Therapy Eğitmenlik sürecine devam etmektedir. Aynı zamanda,  EMDR Türkiye Derneğine bağlı olarak EMDR Consultantlıklık sürecindedir. 

      Avrupa Akreditasyonlu EMDR Terapisti olan Derya Altınay, EMDR (Türkiye) Derneği Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Kariyerinde yoğunlukla EMDR Terapisi ile ilerlemekte olan Derya Altınay’ın EMDR Terapisi ile ilgili katıldığı çalışmalar şöyledir: 

Ana M. Gomez, EMDR Parent- Child § Attachment Speacialist Intensive Training, Phoenix- Arizona,
Ana M. Gomez EMDR- Sandtray Speacialist Intensive Program, Phoenix- Arizona,
Michel Silvester § Joanne Morris Smith, Cursus De Formation EMDR Enfants Niveau 2,Paris,
Estie Bar Sadeh § Barbara Wisanky, De La Masterclass Expart EMDR Enfants Adolescents, Toulouse,
Frances Klaff, Be Creative- Enhancing EMDR for the i- generation, 2018, A. L. Struik, The Use Of The ” Seeping Dogs” Method to Overcome Children’s Resistance to EMDR Therapy, 
Carolyn Settle, Five Creative Methods To Help Kids Move Through Desensitization and Reprocessing, 
Debra Wisselman, Cathy Schweitzer, Stefanie Armstrong,” My Child Scares Me!” Education Supporting Parents Who Are Raising Traumatized Children§ Adolescents, 
Ann Beckly- Forrest, Annie Monaco, Integrating EMDR and Play Therapy For Complex Trauma in Younger Children, 
E.C. Hurley, Complex Trauma and EMDR Therapy,
Robbie Adler Tapia, How The Development Of Processing Speed, Memory, and Mentalizing Impact the Treatment Progression of EMDR Therapy with Infants to Adolescets, 
Zeynep Özmeydan, OKB ve EMDR, 
Udi Oren, AIP Diyalığu,
Kathy Steele, Working with Chronic Shame in Complex Trauma,
Dolores Mosquera, Working with the Effect of Emotional Abuse, Severe Neglect and Invisibility in Complex Trauma,
Maria Zaccagnino, Dealing with Attachment Issues and Advanced Strategies to Work with EMDR on Anorexia and Eating Desorder,
Arielle Schwartz, An Integrative Approach to Treating Clients with Chronic, Repeated and/ or Developmental Trauma,
Jamie Marich, Yoga, Mindfulness and the Expressive Arts in Phase 2 Preparation: Imperatives for Working with Complex Trauma and Dissociation,
Roger Solomon, The Utilization of EMDR with Complex Trauma and Dissociative Symptoms,
Mark Nickerson, Cultural Trauma and Adversity in Complex Trauma: Spotting and Terating Internalized Oppression,
The Introject Decathexis ( ID) Protocol: An Integrative EMDR Therapy Approach to “ De- fanging” Perpetrator- Imitating Self- States,
Anabel Gonzales, EMDR and Emotionals Prosessing: Working with Severly Dysregulated Patients,
Sophia Berna, EMDR ve Ergenlerde Performans Geliştirme,
Isabelle Meignant, EMDR Terapisi ve Sistemik Yaklaşım; çift terapisinde uygulanması,
Ana M. Gomez, Trauma Related Phobias and the “Memory Entry Strategy” in EMDR Therapy with Children & Adolescents with Complex Trauma, 2018,
Susan Darker Smith, The Autism Protocol: Tolerating The Intolerable, 2018,
Udi OREN, Consultant Training- Level-2, 
Udi OREN, Consultant Training- Level-1, 
Udi OREN, EMDR and Body Oriented Therapy, 
Asena YURTSEVER, Erken Dönem Travmaları ve EMDR, 
Udi OREN, Using the AIP Model and EMDR with Complex Clients: The Integration of Structure and Flexibilty, 
Umran Korkmazlar, EMDR ve Bağlanma, 
Umran Korkmazlar, EMDR ve Hikaye Tekniği,
  Derek Ferrell, OCD and EMDR, 
Arnold J. Popky, DeTUR Protocol,
  Reyhana Meer- Seedat, Play Therapy and EMDR for Children, 
Emre Konuk- Zeynep Zat, EMDR for Chronic Migraine and Fibromyalgia, 
Ad de Jogh, Flashforward Protocol, 
Derek Ferrell, EMDR Therapy and Gender Based Violance, 
Ad de Jogh, Treatment of Fears and Other Anxiety- Related Conditions with EMDR 
18 th EMDR Europe Conference, June 30, July 01- 02, Barcelona/ Spain,
17 th EMDR Europe Conference, June 17- 18- 19, 2016, Den Hague / Holland,
16 th EMDR Europe Conference, July 10-11-12, 2015, Milan/ Italy.