Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu

DOÇ. DR. S. ARMAĞAN KÖSEOĞLU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Ebeveyn-çocuk ilişkisinden doğan sorunlar ve çözüm yolları, çocuklarda kayıp ve yas süreci, uyum ve davranış sorunları, aile eğitimi ve projektif bir teknik olarak çocuk resmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.